Vzdělávání - MRS, z. s. pobočný spolek Vyškov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Vzdělání


Pro splnění kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku.

Test zpracovaný sekretariátem MRS byl koncipován v souladu s § 10, odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb.

Testové podklady jsou rozděleny do pěti oblastí:

  • Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.
  • Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.
  • Základní znalosti způsobů lovu ryb.
  • Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.
  • Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

Za každou oblast je právě 5 otázek.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky